Naš medicinski tim

Medicinski tim UniMedic Centra čine vrhunski liječnici, iskusni klinički specijalisti različitih specijalnosti područja bolesti glave i vrata. Educirani su u vodećim europskim i svjetskim medicinskim ustanovama. Već dugo godina uspješno surađuju i osim najviših stručnih kvaliteta, odlikuju ih sposobnost timskog rada i visoke etičke kvalitete.

 

Prof. dr. sc. Mirko Ivkić

 • Specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata
 • Subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
 • Profesor na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Područje djelovanja su upalne bolesti usta, nosa, ždrijela i grkljana, bolesti štitnjače i slinovnica, tumori glave i vrata
 • Dugogodišnje, bogato iskustvo u laserskoj i plastičnoj kirurgiji glave i vrata. Član tima Referentnog centra za maligne melanome Ministarstva zdravstva R. Hrvatske za područje glave i vrata
 • Član Europske akademije za plastičnu kirurgiju lica (The European Academy of Facial Plastic Surgary - EAFPS), Europskog laringološkog društva (European Laryngological Society - ELS), Internacionalnog društva za dermatološku kirurgiju (International Society for Dermatologic Surgery – ISDS), Povjerenstva za etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore

 

Doc. dr. sc. Goran Geber

 • Specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata
 • Subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
 • Zamjenik voditelja Odsjeka za dječju otorinolaringologiju Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC “Sestre milosrdnice” Zagreb
 • Viši asistent na Katedri Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Uže područje djelovanja su dječja otorinolaringologija, konzervativno i kirurško liječenje bolesti nosa i paranazalnih sinusa, te plastična kirurgija glave i vrata
 • Tajnik Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, član Europske akademije za plastičnu kirurgiju lica (The European Academy of Facial Plastic Surgery - EAFPS), Rinološke sekcije Hrvatskog društva za ORL,član Europskog rinološkog društva, član tima Referentnog centra za dječju otorinolaringologiju

 

Prof. dr. sc. Livije Kalogjera

 • Specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata
 • Subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije
 • Šef Odsjeka za rinologiju Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC “Sestre milosrdnice”
 • Redoviti Profesor na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Pročelnik zavoda za rinologiju KBC "Sestre milosrdnice"
 • Jedan od vodećih stručnjaka za konzervativno i kirurško liječenje bolesti nosa i paranazalnih sinusa, funkcionalnu endoskopsku kirurgiju nosa i paranazalnih sinusa. Osobito poznat po istraživanjima i radu u području alergologije i imunologije gornjih dišnih dišnih putova. Koautor europskih smjernica za dijagnozu i liječenje rinosinuitisa i nosne polipoze
 • Tajnik ORL sekcije u Europskoj akademiji za alergologiju i kliničku imunologiju

 

Doc. dr. sc. Mihael Ries

 • Specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata
 • Subspecijalist audiolog
 • Zamjenik Voditelja Centra za sluh i ravnotežu Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC “Sestre milosrdnice” Zagreb
 • Asistent na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Uže područje djelovanja su tegobe sa sluhom, ravnotežom, šumom u uhu i glavi, kronične i akutne upale uha, tumori uha i sljepoočne kosti, te prirođene malformacije uha. Bavi se dijagnostikom spomenutih stanja, konzervativnim i kirurškim liječenjem
 • Član kirurškog tima za ugradnju umjetne pužnice (kohlearni implantat) i slušnog pomagala usidrenog u kost (BAHA)

 

Doc. dr. sc. Mia Zorić Geber

 • Specijalist oftalmologije
 • Klinika za očne bolesti KBC “Sestre Milosrdnice” Zagreb
 • Docentica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
 • Uže područje djelovanja su dijagnostika, te konzervativno i kirurško liječenje glaukomske bolesti
 • Član Hrvatskog oftalmološkog društva, voditeljica Referentnog centra za glaukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, tajnik Glaukomske sekcije Hrvatskog oftalmološkog društva, član World Glaucoma Association (WGA)

 

Dr. med. Goran Ivkić

 • Specijalist neurolog u Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u Zagrebu
 • Asistent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavač na izbornim predmetima na Medicinskom fakultetu: „Mehanizam boli”, „Neurofiziologija stresa” i „Živčana stanica”
 • Predavačna brojnim tečajevima stalnog medicinskog usavršavanja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, vezanim za demencije, cervikobrahijalni sindrom, dijagnostiku i liječenje vrtoglavica
 • Područje užeg znanstvenog i stručnog interesa: epilepsije, glavobolje, EEG-mapping, dipole source analiza i prostorno-vremenska korelacija s fMRI, EEG (qEEG)
 • Član je Hrvatskog društva za neuroznanost,Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatske lige protiv epilepsija, Hrvatskog društva anatoma, histologa i embriologa, EFNS-a i IBRO-a, Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu, Hrvatskog društva za cerebrovaskularne poremećaje

 

Prof. dr. sc. Križo Katinić

 • Specijalist psihijatar i psihoterapeut u KBC ‟Sestre milosrdnice‟ u Zagrebu
 • Profesor na Katedri za Psihijatriju Medicinskog fakulteta u Osijeku
 • Voditelj obiteljskog psihoterapijskog savjetovališta za onkološke bolesnike
 • Predsjednik Nacionalnog povjerenstva za psihoonkologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH

 

Javite se!

Unimedic centar

Ilica 506, Zagreb

unimedic@unimedic.hr

tel: +385 (0)1 611 11 22, fax: +385 (0)1 631 43 16
mob: 099 59 19 784

Obrazac za kontakt